Вежа-каплиця

Белз
історичний рік1606

Опис


При в'їзді до Белзького середмістя, де збігаються Сокальський та Львівський гостинці, праворуч стоїть скромна невисока шестикутна Вежа, мурована з ґотичної цегли.Оскільки Вежа розташована на давньому цвинтарі (про що свідчать рештки поховань, виявлені у 2003 р. під час проведення археологічних досліджень), який ще у XVIII ст. значиться як ґрунт парохіяльний, ймовірно, церкви Св. Івана, то первісно споруда могла бути цвинтарною каплицею. Це підтверджує невелика але простора зала споруди, перекрита зімкненим склепінням з урочистим верхнім освітленням, яка найбільше пасувала б для релігійного зібрання невеликої кількости осіб.

Невідомо, доки вежа функціонувала як каплиця, але вже від початку XIX ст. споруда, як приватна власність, переходила з рук в руки, використовувана на складські потреби, зокрема на склад муки, солі.

Час, ремонти і реставрації затерли первісний вигляд вежі. Ще на початку XX ст. над її входом було поміщено плиту з зображенням гербу Равіч (дівчина сидьма на ведмеді), з датою - 1606 та латинськими буквами з боків: A, Z, P, B, що розшифровуються як "Андрій [A] Снопковський [Z], прапорник [P] белзький [B]". Ця плита розкриває історію постання загадкової споруди. Андрій Снопковський, шляхтич гербу Равіч, був хорунжим (прапорником) Белзького воєводства на зламі XVI/XVII ст. Будучи людиною заможною, Андрій Снопковський, очевидно, і збудував споруду на цвинтарі як приватну каплицю-усипальницю. Великі пивниці з окремим входом, перекриті бочковим склепінням, є поховальними криптами родини Снопковських.

Археологічні дослідження не тільки підтвердили здогади про сакральне призначення споруди, але й збагатили історію самого міста. Величезний цвинтар з кількома ярусами могил існував тут задовго до спорудження центричної цегляної каплиці. А до появи цвинтара, в ХІ ст., тут стояли будівлі передмістя княжого города Белза.

текст belz.com.ua


Фото


Контакти

Адреса: Белз
Телефон:
Електронна скринька: