Майдан, чи революція? Угнів 1918 р.

Опис


   „Вже ранним ранком 3 марта с.р. зароїлося місточко Угнів дооколичним і в що раз більшім числі напливаючим з усіх сторін селянством.
Мимо сего, що равський староста Бохеньский, котрий дня 18 лютого робив енергічні стараня в військових властий, щоби вони не позволяли, антидержавним і антимировим демоністраціям уряджуваним під його покровом підічининими йому урядниками, - поспішив ся заборонити уряджуванє маніфестаційного походу. Про сю свою заборону не забув повідомити усі постерунки жандармерії, а ті ширили страхи:
   Свято розпочалось о год. 10. Благодарственною Соборною Службою Божою, котру целєбровав при співучасти численного духовеньства о. Жук парох Вербицї. В церкві виголосив парох на Річици о. Чехович патріотичну і обдуману проповідь, яка зробила на присутних незвичайне вражінє. По Службі Божім і відспіваню „Тебе Бога хвалимо“ Рушив манїфестаційний похід улицями міста, походу творили угнівські, річицькі та Коряминські січовики на конях. Дальше йшли громадами, селяни котрі несли таблиці з написами: „Хай живе Українська народна Республика“, "Хай живе Берестейський мир і його творці", "Проч з посяганєм Поляків на споконвічні українські землі Холмщини, Підляшя і Поліся", „Домагаємо ся справедливої земельної реформи", ,Домагаємо ся утвореня украінського коронного краю Буковини і північної Угорщини в межах Австрії“, „Хай живе цісар Карло І. Король Галича.
   Похід мережали групи січовиків і січовичок з лентами і прапорами кінні бандерії, а замикала бандерія з села Карова.
   Святочно настроєний маніфестаційний похід, пройшовши при співі патріотичних пісень улицями, вернув на просторий майдан коло церкви, де відбуло ся віче. Перший промовив від комітету, отвираючи віче, п. Іван Нагурський. В своїй промові підчеркнув він важнійші моменти з сучасного і не давно минулого, звернув увагу на посяганє ворогів на наші землі і закликав до організації самооборони. Після майже годину треваючої промови п. Нагурського, промовив від міщанства п. Гр. Онишкевич, міщанин з Угнова. Він домагав ся негайного усуненя зі Східної Галичини Поляків-урядників, промовив від селяньства п. Солодуха господар і війт. села Вербиця. Згадавщи давно минулі часи та недавні, наших Князів, гетьманів і Шевченка.
   Віче аклямаційно рішило вислати відповідні депеші. Відтак принято відповідні резолюції.
   Послідню резолюцію заглушив спів національного гимну: „Вже воскресла Україна". Учасники почали розходити ся.
   Маніфестаційний похід і віча понад 18-тисячної маси мешкаців Угнівщини завдяки стараням кількох молодих одиниць, а передовсім енергічній поставі місцевого організатора п. Івана Нагурського, не удало ся спровокувати ні п. старостї, нї жандармам, ні иншим польським заволокам.
Про це писала газета «Українське Слово» від 12 березня 1918 р.
Мову оригіналу збережено, але вдвічі скорочено.
 
Автор статті - Юрій Крамар 
https://www.facebook.com/jurij.kramar


Фото